Pochybné praktiky

Neznámy Alexpres rozposiela ľuďom zásielky s dobierkou

Ohodnoťte článok

Neznámy obchod Alexpres, ktorý ani neuvádza akej právnej formy je, momentálne nahneval viacero ľudí najmä na sociálnej sieti, kde horlivo komunikujú o praktikách niekoľkí oklamaní. Posiela zásielky rôznym vytipovaným ľuďom bez toho, aby si čokoľvek objednali. Toto vetné spojenie vychádza z aktuálnych faktov, ktoré sú nepopierateľné a v tomto prípade vychádzajú z reality a osobných skúseností ľudí na internete, ktorí vystupujú pod svojim skutočným menom. (zdroj faktov a fotografie: Facebook.com)

Falošná zásielka

inzercia:

Horšie je, že mnohí zásielky prevezmú a uhradia dobierku vo výške 39 EUR. Problém nastáva, keď sa balíček rozbalí. Údajne sú tam obliečky, ktoré túto hodnotu v žiadnom prípade nemajú, pritom tovar si nikto neobjednal. Ak tak čakáte zásielku a v nepozornosti a rýchlosti uhrádzate kuriérovi balíček, presvedčte sa, či ide naozaj o správny balíček a viete o čo ide. Veľa firiem môže zásielky prebrať a až následne putujú na nejaké oddelenia. Je bežnou praxou, že v nepozornosti sa môže skrátka niečo uhradiť a potvrdiť. Pre firmy ide o malé čiastky, ktoré možno ani nebudú riešiť. Svoje peniaze však už nemusíte vidieť. Samozrejme platí, že by ste mali mať práva na reklamáciu a vrátenie tovaru podľa zákonom stanovených podmienok.

Podobnosť loga je neuveriteľná

Aliexpress  logo

Originálny obchod a jeho logo: 

Aliexpress  original

Každý objednaný tovar musí byť objednaný na základe nejakej objednávky. Je otázne, do akej miery špekulanti naozaj aj budú komunikovať s núteným zákazníkom, ktorý sa na základe takejto podivnej praktiky stal ich rukojemníkom. Nepochybne by tak každý rád videl, na základe akej objednávky z akej IP adresy bol realizovaný predaj. Takúto informáciu má v podstate zákazník právo požadovať. Logo spoločnosti, ktorá rozposiela zásielky je pritom veľmi nápadne podobné na iný obchod s podobným názvom. Porušenie licencie, autorského práva a ba dokonca loga, ktoré je “REGISTERED” je niečo, čo môže mať veľmi vážnu dohru.

Upozorňujeme:  upozorňujeme prípadných dotknutých, že tento článok vychádza na základe skutočností, ktoré sú zdokladovateľné. Nekalosúťažná praktika je rozposielanie objednávok rôznym ľuďom a využitie ich nepozornosti, vážnejším by však bolo neakceptovanie nárokov vrátenia peňazí a nekomunikovanie s poškodenými. Obchod sa dopustil aj vážneho porušenia medzinárodných zákonov a vytvára nebezpečenstvo zámeny, ktoré je taktiež v obchodnom zákone jasne definované.

V tomto a každom podobnom prípade odporúčame:  Všetkým dotknutým, alebo oklamaným zákazníkom, odporúčame kontaktovať predajcu so žiadosťou o vrátenie peňazí a ďalšie podmienky na základe ktorých je možné tovar vrátiť s reálne vrátenou čiastkou. Vyhnite sa priamemu poslaniu na adresu bez istoty, že po prevzatí získate peniaze naspäť. Kontaktujte Obchodnú inšpekciu v Bratislave – mesto je v rámci pôsobnosti / v závislosti od sídla tohto obchodu. Obchodnú inšpekciu upozornite na priebeh prevzatia, na odosielateľa a jeho reakcie, záujem, alebo nezáujem vec riešiť a vyjadriť sa k dôvodom odoslania. V prípade neriešenia veci určite odporúčame aby sa poškodení spojili a venovali svoj čas hromadnému trestnému oznámeniu.

inzercia:

Aké máte z článku a témy pocity?

Rozčúlený
0
Šťastný
0
Milujem to
0
Nie som si istý
0
Hlúposť
0

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:Pochybné praktiky

Komentáre sú ukončené