2003-2012: Rôzne typy hrozieb stále ohrozovali a úspešne poznačovali životy mnohých obetí. Obdobie, kedy sa zoznamujeme s internetom my sami, prechádzalo naozaj búrlivým vývojom. Sledovali sme rôzne jeho oblasti, vírusy a zabezpečenia, správanie ľudí na internete, warez scénu, spôsoby maskovania, využívanie anonymity, aj vývoj spamu, podvodov s platobnými kartami a prvé začiatky dnes slávnych portálov. Slávny Pokec bol pre nás mozgovou brzdou, ale tiež zdrojom príbehov. Zároveň neuveriteľnej zmesi charakterov a klamstva tých, ktorí boli schopní prihlasovať sa cez Netscape, Operu, IE na tri rôzne účty a komunikovať medzi sebou s priamou odozvou v presných intervaloch. Čoraz viac sa prejavovali útočníci, vydierači, devianti aj šialenci. Spoločnosť a ostrieľaní používatelia rôznych systémov ich začali považovať za bežnú súčasť, ale nikto nemal riešenie a nevaroval tých, ktorí sa po prvý krát prihlásili „dnes“.

Čoraz bližšie boli takéto (a aj celkom neznáme a nové) živly aj pri nás. Dotýkali sa našich blízkych, rodiny, spolužiakov, žiakov, susedov a stále sme v pomilléniových rokoch nemali miesto, ktoré by vyhlásilo boj pochybným šialencom, internetovým podvodníkom a otvorene bojovalo proti takýmto miestam. Založiť portál a upozorňovať na problémy bolo nevyhnutnosťou, aj keď bez jasnej predstavy. Polícia akoby netušila čo je to internet, nieto ešte aby dokázala pomôcť. Pokus nahlásiť podvodníka s falošnou lotériou na policajnom oddelení vyznel ako urážka polície, ktorá sa nechcela zaoberať virtuálnym svetom, „kde sa nemám prihlasovať ak to neviem“. Počiatky boja proti pedofilom boli hrozné, postupy nejasné, prístup vyšetrovateľov nie vždy ochotný (skutočné príbehy dávnych prípadov rodičov a detí, ku ktorým sa už nebudeme vracať nikdy, podobne ako k žiadnemu inému prípadu zneužitia). Len postupne sa aj pripravenosť kompetentných menila, hoci stále nám chýbali akékoľvek nástroje a informovanosť. Hodiny informatiky boli výsmechom teórie o výstupných a vstupných zariadeniach. Počúvali alebo učili sme podľa osnov rozdiely medzi RAM a ROM definované tak, že im nerozumie ani chalanisko, ktoré postavilo 78 počítačov minulý týždeň pre celú pobočku nemenovaného úradu. Poznámky na hodinách informatiky, na ktorých sa smel počítať spustiť až v druhej polovici vyučovania, nám dnes môžu pripadať ako prepísané učebné texty ľudí, ktorí nikdy počítač nevideli. Nikto z tých, čo sa práve dostali k počítaču a pripojili na predražený internet, nevedel a ani nemohol rozoznať hrozby, podvodníkov, čokoľvek negatívne, pretože ani len vyučujúci nevedel o čo ide.

2012-2013: Portál HOAX.sk vznikol v roku 2012 a len postupne sme si získavali dôveru verejnosti. Už v samotných počiatkoch plán založiť verejne prístupné stránky vychádzal z narastajúceho počtu podvodníkov, falošných profilov, zneužití detí, ale v tom čase najmä špekulantov, falošných stránok a podivných vírusov vymáhajúcich peniaze vydieraním. Už viacero rokov predtým sme sa venovali týmto témam na rôznych iných magazínoch, kde však tento druh obsahu nebol žiadúci. Vytváral negatívne povedomie o internete, čo sa nestretávalo ani so záujmom verejnosti. Myšlienka založiť samostatný portál sa javila ako najlepšie riešenie.

V priebehu rokov 2013 – 2016 sme sa opakovane pohrávali s myšlienkou ukončiť svoje pôsobenie pre náročnosť a veľké nároky, ktoré boli do nás vkladané zo strany verejnosti. Stali sme sa miestom prvého kontaktu pre mnoho obetí zneužitia, podvodov, zneužití platobných kariet, mobilov, vydierania, aj mnohých iných trestných činov. Vo väčšine prípadov išlo o prípady, ktoré spôsobila slabá počítačová gramotnosť alebo schopnosť overovať si fakty. Aj preto sa snažíme celé roky upozorňovať aj na opakujúce sa problémy tak, akoby boli prvými. Naučili sme sa písať jednoducho, aby boli články ľahko pochopiteľné tej najmladšej, ako aj tej najstaršej generácii čitateľov.

2014: súčasne s verejným projektom www.hoax.sk vzniká aj skrytá časť portálu hoax.sk, ktorá je sprístupnená vážnym prípadom zneužívania, rodičom a obetiam podvodníkov. Postupy venované príprave toho, čo čaká obeť pri trestnom oznámení a ako sa čo najlepšie pripraviť, ako zhromaždiť potrebné záznamy, dôkazy a s čím operovať. Dôvodom pre prípravu týchto materiálov bolo niekoľko prípadov odmietnutia políciou, zľahčovanie vážnosti prípadov, ale aj nepripravenosť obetí podávajúcich trestné oznámenie a následná nechuť opakovať, alebo oznámenie doplniť.

2018: Až v posledných rokoch sme zaznamenali väčší záujem polície, úradov, ako aj verejnosti o témy ako sú podvody, falošné weby, fake news, alebo kyberšikana. Donedávna totiž šlo o absolútne neznáme pojmy, ktoré sa nepovažovali za problém. Skôr boli označené za chybu samotného používateľa, jeho neschopnosť a riešením bolo najmä zo strany rodičov zakázanie zariadenia, či internetu. To však nikdy nebolo a ani nebude riešením. Aj preto, že Wi-Fi je všade, mobil si ktokoľvek vie požičať a v roku 2020 bez internetu je fungovať pre mládež veľmi ťažké.

2019: V máji sa občasné prípady zneužitia nahých fotiek cez internet, aké sme dostávali bežne, znásobili neuveriteľných 350x. Objavil sa rozsiahly prípad zneužitia veľkého počtu dievčat, na ktorý sme spoločne s TV Markíza upozornili verejnosť. Prípad sa dodnes nepodarilo vyriešiť a spájalo sa s ním niekoľko neuveriteľných nezmyslov od miest, kde by sme mali skôr nájsť podporu. V tomto roku v jeho úplnom závere zaniká skrytá neverejná časť stránok HOAX.SK a zlomok obsahu sa stáva viditeľný v časti Bezpečnosť.

2020: HOAX.SK je v posledných rokoch mimoriadne hrdé na to, že sa na verejnosti čoraz viac objavuje aktívna verejnosť. Tí, ktorí nahlasujú podvodné stránky, upozorňujú nás opakovane na ne, sami vedia prísť s názormi a naučili sa overovať fakty. Dostávame pravidelne viacero správ k novým, aj starším prípadom. Emaily s uznaním ľudí, poďakovaním. Teší nás čítať, ak sme znemožnili podvodníkom zarobiť na vás. Venujte peniaze, ktoré sme vám pomohli zachrániť, radšej sebe, dobrému jedlu, svojim vnúčatám, alebo partnerom v podobe malého darčeka. Alebo ich venujte dobrým veciam, dobročinným zbierkam, nie však hocijakej, keďže aj medzi tými na Facebooku je mnoho podvodných s vlastným číslom účtu, ktoré si páchateľ už čo chvíľa zamení za cigarety a počítačové hry.

2020-2021: V posledné roky sa spoločnosť mení. Pripojený je každý, no úplne pripravený nie je takmer nikto. Považujeme za nevyhnutnosť zostávať tu naďalej, aj keď našim zámerom je pravý opak. Mimoriadny tlak, pôsobenie všetkých prípadov, príbehov a osudov, zanecháva škrabance. Sú tak dôvodom, pre ktoré počas roka 2020 finalizujem plán pripraviť jedno rozsiahlejšie dielo so všetkými prípadmi na jedinom mieste. Príprava knihy, ktorá začala v roku 2014 sa chýli ku koncu. Veríme, že by mohla úspešne nahradiť plne aktívny HOAX.SK v čase, keď sa budem viac venovať svojim rodinám a vlastnému súkromnému životu. Dosiaľ totiž práve manželka a deti vedeli, čomu venujem mnoho voľného času. Boli to vaše osudy a problémy, žiadosti o pomoc. Je nemožné odmietnuť, ak niekto o pomoc volá. ľahké nad tým premýšľať, no mimoriadne ťažké niečo také spraviť.

Volania o pomoc prichádzajú celé roky rôznymi cestami. Každé jedno prináša podobný, alebo celkom nový príbeh. nie všetko je publikovateľné a všetkému som sa mohol ja, alebo ďalší z HOAX.sk venovať verejne. Každý jeden prípad bol vždy možnosťou spoznávať nové skutočnosti, praktiky, postupy, aj nových ľudí. Sám viem, že príde doba, keď bude HOAX.SK len zakonzervovaným projektom, ktorý sa snaží upozorniť na viacero starších, no postupmi stále aktuálnych problémov. V tom čase by už mohla byť dostupná pomôcka, knižka neviazaná na elektrickú prúd, pripojenie na internet a s vhodnou skladbou slov, aby bola vyhľadateľná cez internet.

2021: 15. januára – vychádza kniha (Ne)bezpečný internet a tým môže postupne prísť oslabovanie pôsobenia v online svete. Za celé roky fungovania hoax.sk neprijalo žiaden dar nebolo súčasťou žiadnej organizácie, vládneho programu, grantu a ani nebojovalo o žiadne dotácie. Nikdy sme sa niekoho nežiadali o podporu inak, ako šírením našich zistení a článkov. Tentoraz ale pozornosť sústreďujeme na knihu, ktorá tu bude aj vtedy, keď konšpirátormi očakávaný Nový svetový poriadok „vypne internet“ (to bola mimochodom narážka na slávnu konšpiračnú teóriu). Kniha (Ne)bezpečný internet je jediným projektom, ktorý vychádza inak ako v podobe článku na hoax.sk a jej cieľom je zachrániť viac ako len nejaké peniaze na niekoho bankovom účte. Spomínam si na roky, kedy si mnoho médií žiadosti o spoluprácu, alebo podiel na medializácii nebezpečných hrozieb neprečítali, alebo rovno poslali faktúru za publikovanie článku. Spomínam si aj na mnohé prípady, kedy portály a médiá nemali záujem o hrozby na internete ako o aktuálnej téme, alebo téme, ktorá by mohla byť súčasťou ich obsahu. Časy sa menia. Dôležitosť tejto témy sa už berie inak a propagáciou knihy čoraz viac pripravujeme pôdu na to, aby sme neboli prvým miestom kontaktu zúfalstva obetí internetových hrozieb.

Budúcnosť: sami netušíme, čo nám budúcnosť prinesie. Ja osobne dúfam, že pokojnejší život bez vyhrážok a najmä bezpečný internet pre deti, ich rodičov, dospelých aj seniorov. Bez výnimky.

Tomáš Šalmon
Šéfredaktor

Doplnené: 14. 2. 2020, 08:09

inzercia: