História portálu HOAX.SK

2013: Portál HOAX.sk vznikol v roku 2012 a len postupne sme si získavali dôveru verejnosti. Už v samotných počiatkoch plán založiť verejne prístupné stránky vychádzal z narastajúceho počtu podvodníkov, falošných profilov, zneužití detí, ale v tom čase najmä špekulantov, falošných stránok a podivných vírusov vymáhajúcich peniaze vydieraním. Už viacero rokov predtým sme sa venovali týmto témam na rôznych iných magazínoch, kde však tento druh obsahu nebol žiadúci. Vytváral negatívne povedomie o internete, čo sa nestretávalo ani so záujmom verejnosti. Myšlienka založiť samostatný portál sa javila ako najlepšie riešenie. V priebehu rokov 2013 – 2016 sme sa opakovane pohrávali s myšlienkou ukončiť svoje pôsobenie pre náročnosť a veľké nároky, ktoré boli do nás vkladané zo strany verejnosti. Stali sme sa miestom prvého kontaktu pre mnoho obetí zneužitia, podvodov, zneužití platobných kariet, mobilov, vydierania, aj mnohých iných trestných činov. Vo väčšine prípadov išlo o prípady, ktoré spôsobila slabá počítačová gramotnosť alebo schopnosť overovať si fakty. Aj preto sa snažíme celé roky upozorňovať aj na opakujúce sa problémy tak, akoby boli prvými. Naučili sme sa písať jednoducho, aby boli články ľahko pochopiteľné tej najmladšej, ako aj tej najstaršej generácii čitateľov.

2014: súčasne s verejným projektom www.hoax.sk vzniká aj skrytá časť portálu hoax.sk, ktorá je sprístupnená vážnym prípadom zneužívania, rodičom a obetiam podvodníkov. Postupy venované príprave toho, čo čaká obeť pri trestnom oznámení a ako sa čo najlepšie pripraviť, ako zhromaždiť potrebné záznamy, dôkazy a s čím operovať. Dôvodom pre prípravu týchto materiálov bolo niekoľko prípadov odmietnutia políciou, zľahčovanie vážnosti prípadov, ale aj nepripravenosť obetí podávajúcich trestné oznámenie a následná nechuť opakovať, alebo oznámenie doplniť.

2018: Až v posledných rokoch sme zaznamenali väčší záujem polície, úradov, ako aj verejnosti o témy ako sú podvody, falošné weby, fake news, alebo kyberšikana. Donedávna totiž šlo o absolútne neznáme pojmy, ktoré sa nepovažovali za problém. Skôr boli označené za chybu samotného používateľa, jeho neschopnosť a riešením bolo najmä zo strany rodičov zakázanie zariadenia, či internetu. To však nikdy nebolo a ani nebude riešením. Aj preto, že Wi-Fi je všade, mobil si ktokoľvek vie požičať a v roku 2020 bez internetu je pre mládež veľmi ťažké.

2019: V máji sa občasné prípady zneužitia nahých fotiek cez internet, aké sme dostávali bežne, znásobili neuveriteľných 350x. Objavil sa rozsiahly prípad zneužitia veľkého počtu dievčat, na ktorý sme spoločne s TV Markíza upozornili verejnosť. Prípad sa dodnes nepodarilo vyriešiť a spájalo sa s ním niekoľko neuveriteľných nezmyslov od miest, kde by sme mali skôr nájsť podporu. V tomto roku v jeho úplnom závere zaniká skrytá neverejná časť stránok HOAX.SK a zlomok obsahu sa stáva viditeľný v časti Bezpečnosť.

2020: HOAX.SK je v posledných rokoch mimoriadne hrdé na to, že sa na verejnosti čoraz viac objavuje aktívna verejnosť. Tí, ktorí nahlasujú podvodné stránky, upozorňujú nás opakovane na ne, sami vedia prísť s názormi a naučili sa overovať fakty. Dostávame pravidelne viacero správ k novým, aj starším prípadom. Emaily s uznaním ľudí, poďakovaním. Teší nás čítať, ak sme znemožnili podvodníkom zarobiť na vás. Venujte peniaze, ktoré sme vám pomohli zachrániť, radšej sebe, dobrému jedlu, svojim vnúčatám, alebo partnerom v podobe malého darčeka. Alebo ich venujte dobrým veciam, dobročinným zbierkam, nie však hocijakej, keďže aj medzi tými na Facebooku je mnoho podvodných s vlastným číslom účtu, ktoré si páchateľ už čo chvíľa zamení za cigarety a počítačové hry.

2021: V posledné roky sa spoločnosť mení. Pripojený je každý, no úplne pripravený nie je takmer nikto. Považujeme za nevyhnutnosť zostávať tu naďalej, aj keď našim zámerom je pravý opak. Mimoriadny tlak, pôsobenie všetkých prípadov, príbehov a osudov, zanecháva škrabance. Sú tak dôvodom, pre ktoré počas roka 2020 finalizujem plán pripraviť jedno rozsiahlejšie dielo so všetkými prípadmi na jedinom mieste. Príprava knihy, ktorá začala v roku 2014 sa chýli ku koncu. Veríme, že by mohla úspešne nahradiť plne aktívny HOAX.SK v čase, keď sa budem viac venovať svojim rodinám a vlastnému súkromnému životu. Dosiaľ totiž práve manželka a deti vedeli, čomu venujem mnoho voľného času. Boli to vaše osudy a problémy, žiadosti o pomoc. Je nemožné odmietnuť, ak niekto o pomoc volá. ľahké nad tým premýšľať, no mimoriadne ťažké niečo také spraviť.

Volania o pomoc prichádzajú celé roky rôznymi cestami. Každé jedno prináša podobný, alebo celkom nový príbeh. nie všetko je publikovateľné a všetkému som sa mohol ja, alebo ďalší z HOAX.sk venovať verejne. Každý jeden prípad bol vždy možnosťou spoznávať nové prípady, praktiky, postupy, aj nových ľudí. Sám viem, že príde doba, keď bude HOAX.SK len zakonzervovaným projektom, ktorý sa snaží upozorniť na viacero starších, no postupmi stále aktuálnych problémov. V tom čase by už mohla byť dostupná pomôcka, knižka neviazaná na elektrickú prúd, pripojenie na internet a vhodnú skladbu slov, aby bola vyhľadateľná cez internet.

 

Tomáš Šalmon
Šéfredaktor

Aktualizované: 9.3.2020, 12:07

Inzercia: