Internetové podvodySociálne siete

Na internete zverejnili nahé fotografie dievčat z Facebooku (fotocky.com)

Na internete zverejnili nahé fotografie dievčat z Facebooku (fotocky.com)
3.83 (76.67%) 12 hlas[ov]

Vážne upozornenie pred stránkami fotocky.com, ktorých doména znie zvláštne. Pri jej registrácií tak len autor nápadu využil netradičný tvar. Pôvodne malo ísť o stránky sutazi.eu (Google Cache dohľadáva súčasnú stránku fotocky.com v textovej podobe na sutazi.eu), ktoré sa však automaticky zmenia na fotocky.com a tie vám ponúkajú ukradnuté fotografie obetí internetového podvodu. Podľa prezentovaných informácií na webe, ktorý má veľmi nekvalitnú štruktúru, avšak premyslený biznis plán, ide o reálne fotografie reálnych žien a dievčat zo Slovenskej republiky. Nahé fotografie majú pochádzať z osobných konverzácií účtov, kam páchateľ prenikol.

fotocky

inzercia:

Do redakcie sa nám ozvala poškodená osoba, ktorej meno figuruje na týchto stránkach a ako poškodená sa hodlá brániť. Upozorňuje nás na model, ktorým si páchateľ zadovážil prístup do komunikácie. Dôverčivé osoby ho mali poskytnúť projektu na doméne sutazi.eu, ktorá sľubovala výhry pre priateľov. Pruhlásením ste však poskytli prihlasovacie údaje do Facebooku a páchateľ si tak pomocou nich a po prnieku do messengera stiahol obsah.

Postupne sme narazili na ďalšie zdroje. Tie tvrdia, že sa od iných priateľov medzi ľudí začali šíriť správy, ktoré niesli žiadosti o hlasovanie. Kliknutím na stránky s hlasovaním došlo k prepojeniu Facebook účtu a prihlasovacích údajov, respektíe došlo k prieniku útočníka do účtu obete, odkiaľ si stiahol dáta obsiahnuté v komunikácii.

Z toho vyplýva: v prípade, ak je popisovaný model správny, nie sú poškodené zneužité osoby na fotografiách vinníkmi tohto činu. Páchateľ sa k fotografiám na základe tejto logiky mohol dostať cez prijímateľa fotografií, nie len odosielateľa. Niektoré popisované prípady tvrdia, že sami neboli na žiadnych stránkach a tak k prieniku muselo dôjsť práve navštívením nebezpečnej stránky, alebo interakciou, ktorú si používateľ nepamätá. V žiadnom prípade nesúdime a nehodnotíme samotné vyhotovenie a posielanie fotografií. V súčasnosti je aj tento jav bežný medzi blízkymi a partnermi. Ide o komunikáciu a obsah, ktorý mal zostať dôverný a neželaná osoba do takejto komunikácie zasiahla nečakaným a neplánovaným spôsobom bez súhlasu a vedomia účastníkov komunikácie. Podotýkame teda, že odsudzujeme podvodné stránky, speňažovanie a nedovolené obohacovanie sa na úkor poškodených osôb.

 • PISHING a odchytávanie hesiel: uvedené môže byť prípadom odchytu hesiel / prihlasovacích prvkov pomocou ktorých páchateľ prenikol do súkromia svojich obetí. Upozorňujeme, že prihlásenie do Facebook účtov vykonávajte vždy výhradne cez aplikáciu Messenger priamo od vydavateľa a len na stránkach https://facebook.com. Akékoľvek podobné variácie sú mimoriadne riskantné, keďže čokoľvek podobné na inej doméne nikdy nie je skutočný Facebook.
 • Prihlásenie do Facebooku od Vás nikdy nemôže vyžadovať iná cudzia stránka. Ani keby zlaté tehličky sľubovali.
 • Prienik cudzej aplikácie môže znamenať, že podobných hrozieb nás čaká viac. Odporúčame preto všetky komunikácie, ktoré nie sú kľúčové pre ďalšie fungovanie vzťahu, premazať a byť ostražitý aj vo veci hlasovaní a používaní aplikácií na sociálnej sieti.

Update: 30.5.2019, 17:20: skutočný Branislav Zubic, ktorého meno je použité v emailovej adrese páchateľa – zverejnené na webe, bol nútený vydať prehlásenie na svojom facebooku. Od spojitosti s touto vecou sa dištancuje.

Update: 30.5.2019, 18:45: platba páchateľovi je možná podľa našich zdrojov aj cez britský IBAN. ďalšou zaujímavosťou je zistenie, že údajná falošná súťaž prebiehala na sutazi.eu pomocou podstránok s menom súťažiaceho, ktorý sa prihlásil, respektíve takto mala vyzerať aspoň spamová správa v rozposielanej správe priateľom, ktorá požadovala hlasovanie. Tam však prebiehalo prihlásenie pomocou údajov z Facebooku. Podľa dodaných ifnromácií od Vás však páchateľ dospel k údajom pre prihlásenie pomocou aplikácie, ktorá sa šírila v komunikácií medzi používateľmi ako vírus. Správa tak mohla vyzerať aj takto:

príklad spamu messenger sutazi

Kde je vidieť tvar žiadosti o hlas.

Update: 30.5.2019, 18:50: všímame si ďalšiu doménu, ktorá má byť do podvodu zapletená. Má ísť o http://vyhraje.eu/, ktorá generovala rovnaké identické podvodné účty a rozposielala sa automaticky priateľom ako spam. Akékoľvek spojenie s podobnými aplikáciami považujeme za nebezpečné a riskantné.

Update: 30.5.2019, 21:00: Páchateľ predáva množstvo fotografií z profilov neplnoletých dievčat. Je to neuveriteľné, no vytvoril kanál na otvorenú verejnú voľne prístupnú distribúciu detskej pornografie za úhradu. Obchodovanie a šírenie detskej pornografie znamená, že páchateľ spravil jeden z najväčších prešľapov s akým sme sa tento rok stretli.

POZOR: Trestne stíhateľný je každý, čo si prístup zakúpil a stiahol odtiaľ fotografie. Stal sa totiž sám uchovávateľom detskej pornografie. Prechovávanie a výroba detskej pornografie je mimoriadne vážny trestný čin na území celej EÚ, rovnako ako v USA, kde sídli server obsahujúci fotografie. 

Update: 31.5.2019, 19:00: Prvotné informácie od prvých poškodených, ktoré ste nám priniesli, sa niesli v znamení pochybností zo strany polície, že má zmysel riešiť tento problém. Príslušníci preberajúci podania sa mali vyjadriť s pochybnosťami, či sa vôbec niečo podarí a nahlasovatelia tak získali pocit, že podávali trestné oznámenia zbytočne. Tento pocit mohol byť nakoniec mylný. Polícia v skutočnosti, ako sa nám podarilo dnes zistiť, napreduje a po páchateľovi pátra. Nie je možné tak v tomto prípade a v tejto chvíli považovať postup polície za pomalý, keďže nie sme súčasťou policajného zboru a nevidíme do postupov polície. Práve fakt, že ide o materiály citlivého charakteru zrejme nahráva tomu, že sa vo veci koná razantnejšie. Sme tomu radi.

Odporúčanie:

Odporúčame všetkým poškodeným, ktorí spoznávajú svoje fotografie na ukážke stránok fotocky.com, aby podali trestné oznámenie z dôvodu poškodenia osobnosti a narušenia súkromia, zneužitia osobných údajov a osobnej biometrie. Odporúčame konať a podať trestné oznámenie za zneužitie fotografií. Zároveň vzniká tak trochu nie bežný prečin, poškodenia autorských práv, keďže páchateľ predáva fotografie, ktoré sám nevyhotovil a nemá k ním súhlas na distribúciu. Trestných činov a prečinov môže byť viac. Zásahom do súkromia a nedovoleným obohatením takýto čin spôsobuje nemajetkovú ujmu. Odporúčame vec riešiť aj v spolupráci s právnou pomocou.

Páchateľ je v takomto prípade dohľadateľný na základe Paypal transakčných údajov, emailovej adresy, ktorá používa vymyslené meno, ktoré síce uvádza existujúcu osobu, no tá sama nemá nič spoločné s týmto podvodom. Dovoľujeme si upozorniť, že znalosť páchateľa týkajúca sa online úhradou je celkom v rozpore s faktom, že páchateľ uvádza meno a priezvisko žijúcej osoby ako emailový kontakt. Je tak vylúčené, že by samotný páchateľ uvádzal svoje skutočné meno do emailového kontaktu internetového podvodu.

 • doména vyhraje.eu hostuje na WEDOS.CZ, spoločnosť pritom s políciou bude spolupracovať. Na tejto doméne je teraz nasadená fingovaná dizajnová téma na fotoportál, ktorý však nie je reálny.
 • doména sutazi.eu hostuje presne na rovnakom DNS serveri ako predošlá, rovnako postavená, obe sú ľahko dohľadateľné v prípade spolupráce s českou políciou a spoločosťou WEDOS.cz
 • Update 31.5.2019, 19:00: zhodou okolností používa rovnakú webhostingovú službu aj dnes už nefungujúca stránka, ktorá sa spája s osobou XY. O detailoch ohľadom osoby zatiaľ nebudeme informovať.
 • doména fotocky.com sa ukrýva na americkom serveri a DNS:
  Name Server: ns6467.hostgator.com
  Name Server: ns6468.hostgator.com
 • zber dát vščak prebiehal práve prostredníctvom aplikácií a stránok na prvých dvoch doménach, čo je kľúčové.

Nákup nahých fotografií: pri rôznom pohľade na prípad je možné považovať nákup tohto materiálu za spolupáchateľstvo. Odporúčame preto zvážiť akékoľvek narábanie s dátami a fotografiami, ktoré sú predmetom tohto neoprávneného predaja.

Žiadate nás o pomoc, ale… obávame sa, že nedokážeme spraviť viac, ako na problém upozorniť na základe Vašich údajov a poznatkov.  

Konať je nutné razantne a rýchlo

Považujeme za nevyhnutné konať razantne a rýchlo. Pokiaľ je reálny fakt, že sú na fotografiách ženy zo Slovenska a zároveň sú obete zneužitia ich konta, prieniku do súkromia a odcudzenie fotografií, je dôležité ich distribúciu zastaviť. Rozmnožovanie týchto fotografií je príležitosťou pre viacero ďalších ľudí, ktorí môžu obete vydierať a vyhrážať sa zverejnením fotografií pred ich blízkymi, alebo v súvislosti s ich pracoviskami a školami. Presne tento model využíva denne niekoľko podvodníkov, vydieračov a pedofilov v slovenskom online priestore voči deťom, ale aj voči dospelým ľuďom. Sumy vydierania sa pritom pohybujú v trojciferných číslach v EUR.

Vytváranie takýchto balíkov fotomateriálu je tak práve príležitosť pre vydieračov a rôzne živly. Tu vzniká oveľa väčší počet páchateľov a hrozieb s ktorými nepočíta žiaľ obeť a žiaľ ani platná legislatíva, ktorá obete chráni veľmi pomaly. V oblasti internetového zločinu a podvodov sa žiaľ pohybujeme niekoľko rokov a je nám veľmi dobre známa komunita ľudí, ktorí takéto príležitosti využívajú v priebehu niekoľkých dní na vlastné obohacovanie.

Update: 30.5.2019, 21:00: jeden z našich zdrojov nám potvrdil, že sa predsa objavil ziskuchtivý špekulant, ktorý začal na východnom Slovensku nezávisle od prvého páchateľa, oslovovať dievčatá a vydierať, respektíve poškodzovať ju / zahrávať sa s ňou. Akýkoľvek takýto prípad odporúčame nahlásiť na polícií. Uveďte pritom kompletne všetky informácie a osoby, ktoré mohli správy získať. Samotný vydierač sa stiahnutím fotografií stal prechovávateľom detskej pornografie. Obvinený tak v prípade identifikovania bude z prechovávania, výroby a šírenia tohto druhu materiálov. 


Prehlásenie: dočasne uvádzame aj nasledovný zoznam mien. Uvádzame len textový obsah, ktorý je uvedený na fotocky.com stránkach a nejde o ďalšie osobné údaje. Osobný údaj – ďalší potrebný údaj, vedúci k priamemu stotožneniu osoby sa snažíme nepoužívať. Dôvodom publikovania tejto časti je spojenie vyhľadávaní a upozornenie namožnosť riešenia.

 / zoznam sme uviedli ako dočasný a preto aj po splnení svojej úlohy bol odstránený. V súčasnosti ho nepublikujeme. Účel, pre ktorý sme ho na stránke v článku uviedli, splnil a umožnil nám spojiť sa s ďalšími obeťami. Ďakujeme za pochopenie. 

Žiadame verejnosť o spoluprácu – v prípade, ak ste obeťou, kontaktujte nás. Neuvádzame žiadne mená našich zdrojov a všetky vyjadrenia poškodených strán zostávajú anonymné a nezverejňované bez súhlasu pisateľa. Žiadate nás o pomoc, avšak dokážeme a vieme pomôcť len v rámci určitých možností. Napriek tomu, ak máte obavy, že ste medzi obeťami, prípadne máte strach, či pochybnosti ohľadom zabezpečenia, samozrejme, môžete nás kontaktovať.

inzercia:

Aké máte z článku a témy pocity?

Rozčúlený
0
Šťastný
1
Milujem to
0
Nie som si istý
0
Hlúposť
0

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

Viac v rubrike:Internetové podvody

4 Comments

 1. Aj ja som obeť. Dnes v noci znova rozposielal reklamné fotky na jeho novú webstránku.

  Vykastrovať ich všetkých nech pocítia.

 2. Dibry den jde sa mozem obratit s podvodom z fotkami? Dakujem za odpove

 3. Dobry den,,Prosim Vas,mohol by som vediet blizsie info o danom probleme na stranke fotocky.com?..Dakujem

  1. Dobrý deň i ja som toho obeť som matka 2 detí a proste už neviem čo mam robiť hanbím sa sttasne2 a tie fotky su uz aj na stránke redtube

Komentáre sú ukončené