Internetové podvodySociálne siete

Kauza ukradnutých nahých fotografií dievčat z Facebooku 2019

Kauza ukradnutých nahých fotografií dievčat z Facebooku 2019
4 (80%) 8 hlas[ov]

Prípady, kedy sa ocitnú fotografie na internete, pričom pochádzali zo súkromnej konverzácie, nachádzame často. Každý rok, či kvartál sa objaví podobný problém, no ten zo záveru mája 2019 prekonal predpoklady, či naše vlastné štatistiky. Autor útoku, ktorým sa večer prihlásil a počas noci raboval v niekoľkých stovkách profilov, bol tak rozsiahly, že sa musel reálne dotýkať ešte oveľa väčšieho počtu profilov. Len v tých, kde našiel zaujímavý obsah, našiel svoj nový biznis plán.

neodetá dívenka

inzercia:

Vzhľadom na fakt, že od poobedia 2. Júna stránky FOTOCKY.com nefungujú z dôvodu suspendácie služieb na strane technického prevádzkovateľa, nie na základe FBI (orgán v štáte sídla domény a hostingovej spoločnosti konajúci vo veci vážnych trestných činov), z čoho možno usúdiť, že za odstavením stránky mohla, ale ani nemusela byť polícia SR. Posledné dni sa totiž objavil jav, aký sa dal očakávať – Súdržnosť.

Nasledovný článok je nevyhnutný pre definitívne ujasnenie veci a pre upokojenie ďalších píšucich obetí. Dovoľte nám prejsť vecou pekne po poriadku.

Páchateľ:

Páchateľ sa do súkromných Facebook účtov dievčat vkradol vo večerných a nočných hodinách pomocou aplikácie a prepojení, ktoré po technickej stránke nám zostávajú záhadou. V čase nahlásenia problému už stránky sutazi.eu nefungovali a smerovali na stránky fotocky.com s predajom inkriminovaných fotografií za 20 EUR cez Paypal alebo bankový prevod do Veľkej Británie, kde sin a falošné meno páchateľ vytvoril účet. Ak toto meno má banka uvedené ako držiteľa prístupov, pravdepodobne šlo o účet vytvorený online pomocou nesprávnych alebo upravených údajov. Presný postup nepoznáme. Polícia pracuje len s podozrivými osobami. Informáciu o tom, že polícia má podozrivé osoby, máme vďaka vyjadreniam obetí. V snahe nemariť vyšetrovanie neuvádzame ďalšie podrobnosti.

 • Nepoznáme meno páchateľa
 • Neuvádzame mená a okruh podozrivých
 • Nie sme vlastníkmi a nepoznáme profil podozrivých viac ako ten, o ktorom nájs informovali obete, alebo sa dá vyčítať z postupov a prezentácie samotného činu + výsledných stránok + aktivít + predaja + maskovania.
 • Nedisponujeme ničím, čo by nebolo už oznámené polícií. Nemáme fakty, ani dôkazy, ktoré by nemala polícia a ani sami nepostupujeme vo vyšetrovaní ďalej, ako polícia.

Obeť:

Odporúčame všetkým obetiam, aby podali trestné oznámenie z dôvodu šírenia fotografií, ktoré boli obeti odcudzené, z dôvodu: A: prieniku do súkromia, B: z dôvodu poškodzovania osobnosti človeka, C: šírenia biometrických udajov / fotografií, ale aj D: vydierania. Obete, ktoré žiadali stiahnutie fotografií zo stránok, boli vyzvané aby zaplatili 500 EUR. Vzhľadom na fakt, že už sprístupnené fotky si niektorí “zákazníci” stiahli do počítača, je odstránenie fotografií už len výkrik do tmy.

Žiaľ, informovali ste nás, že pri podávaní trestného oznámenia ste sa na niektorých miestach stretávali s výsmechom. Polícia v minimálne jednom prípade vec ani nezapísala so slovami, že si dievča za to môže sama. Iné reakcie pripadali dievčatám vzhľadom na chúlostivosť témy, ako neuctivé, akoby príslušník polície nemal ani základ psychológie a snahu pomôcť. Aj to bolo dôvodom na počiatočnú nedôveru v záujem polície riešiť problém. Za tento názor sa však ospravedlňujeme, pretože v priebehu piatka až soboty polícia naozaj postúpila a začala jednotlivé hlásenia spájať. To vytvorilo nátlak na vyšetrovanie aj vzhľadom na obsah fotografií a ich prístupnosť.

Aj teraz odporúčame každej obeti, ktorá sa ocitla na zozname a jej fotografie sa šírili po internete a v diskoch „zákazníkov“, aby kontaktovala policajné Oddelenie s trestným oznámením na neznámeho páchateľa vo veci prieniku do súkromného konta na Facebooku, odcudzenia osobných fotografií a ich nepovolenú distribúciu = nepovolené obohacovanie sa. Najviac trestných oznámení sa sústredilo v okrese Michalovce. Polícia v minimálne jednom prípade vec uzavrela ako priestupok, pričom zámerne nehľadela na fakt nedovoleného obohacovania sa, prieniku, prelomenia bezpečnostných ochrán, narábania s osobnými údajmi a ďalšími prečinmi. Tie sa neuveriteľným spôsobom podarilo prehliadnuť.

Upozorňujeme, že rovnako ako nás, obete kontaktovali aj iné médiá. Odporúčame preto sledovať hlavné spravodajstvo TV Markíza, reláciu REFLEX alebo iné relácie, kde sa aktívne venujú témam poškodzovania ľudí a hrozbám v online priestore. V iných médiách sa žiaľ tejto téme stále nevenuje dostatočný priestor.

Zdroje:

Radi by sme vysvetlili, že sami nie sme zákazníkmi tohto portálu a ani obeťou. Sami nie sme tvorcami a zdrojmi niektorých informácií. Kontaktovali ste nás vy, ako poškodení a rôzne ďalšie zdroje – rodinní príslušníci, bratia, sestry. Neplnoleté obete, ktorých  fotografie sa na stránke šírili a plnoleté dievčatá, ktorých fotografie pochádzali z veku 14 – 15 – 16 – 17 rokov (čiže zo starších konverzácií) však spadali do kategórie detskej pornografie, čo spôsobilo aj väčšie obavy zo strany detí. Strach, obavy o život, myšlienky na samovraždu. Aj to nás mobilizovalo k tomu, aby sme mali odpovede pre každú obeť. Komunikovali sme s pisateľmi správ.

Oslovili nás priamo obete, alebo ľudia za nich. Niektoré vo vážnom zdravotnom a psychickom stave, iné s veľmi ťažkou komunikáciou vzhľadom na obavy a nedôveru. Obdobie skúšok v školách a pocity z narušenia súkromia sú žiaľ veci, ktoré si páchateľ, alebo páchatelia uvedomiť nechceli a zrejme ani nechcú. Podobne sú na tom zákazníci, ktorí si fotografie stiahli ako investíciu do budúcnosti. Aj k nim máme samostatnú časť tohto článku a odporúčame im si ju prečítať.

Našimi zdrojmi v tejto veci je teda viacero ľudí. Kontaktovali nás cez rôzne kanály a každému sme reagovali, odpovedali a snažili sa priniesť aktuálne informácie a možnosti, ako sa brániť. Sami nie sme veľkí pátrači, keďže boli ste to Vy, čo ste najvýraznejšie prechádzali internet, nahlasovali stránky na všetky možné miesta. Sami sme sa pokúsili využiť pomoc medzinárodných agentúra činných v boji proti detskej pornografii, jej odhaľovaniu a analýze, rovnako ako boli kontaktovaná aj organizácia EUROPOL. Všetko sme spoločne s obeťami spravili bez ohľadu na priebeh vyšetrovania z nasledujúcich dôvodov:

 1. stránky mohli byť deaktivované kedykoľvek. Ale ani nemuseli. Povinnosťou úradou je po nahlásení stránky zálohovať, odfotografovať a zachovať ich podobu v čase nahlásenia. Nie po čase, keď sa môžu meniť a obsah sa môže odstraňovať. Veríme teda, že dôležitý dôkaz bol zálohovaný.
 2. Stránky fotocky.com ako aj všetky ostatné stránky na celom svete, sú prevádzkované na nejakom serveri. Tento prípad mal svoj hosting aj registrátora, kde funguje systém logovania prístupov, adries. Ak došlo k deativovaniu webu, nezmizli žiadne ďalšie dáta a existuje aj záloha webu u poskytovateľa hostingu. Výnimkou sú VPS s obmedzenými kapacitami, kde si priestor na zálohu nedokážete spraviť z kapacitných dôvodov. IP adresy sú zachované aj naďalej v rámci celého “logu” – záznamu prihlásení, odhlásení, prístupov a podobne.
 3. Stránky vo vysokej miere, bez akéhokoľvek obmedzenia, stále prístupné, naďalej poškodzovali svoje obete a prinášali páchateľovi zisk. Ponechávanie stránok online naďalej sa dá považovať za snahu navýšiť škodu. Problém však je, že nemajetková nefinančná ujma sa ťažko vyčísľuje a nie je teda na mieste jej násobenie. Stránky stihli poškodiť mnoho a boli dôvodom najväčšieho strachu a ohrozovania obetí, záznamy existujú. Po nahlásení tak neexistuje dôvod ponechávania stránok online.
 4. Väčšina emailov zúfalých obetí žiadala odstrániť stránky. Niečo také však nemáme v kompetencii, moci, ani nedosahujú k tomu naše schopnosti. Nemohli sme tak žiaľ tejto žiadosti vyhovieť. Rozumeli sme však urgencii a faktu sprístupnenia obsahu pod menami obetí. Faktom zostalo, že stránky sú momentálne nedostupné. Existovali však a ponúkali obsah, ktorý sa osobne dotýkal mnohých obetí. Ich zoznamom nedisponujeme a ani sme sami obete neoslovovali viac ako v dvoch prípadoch v snahe pomôcť objasniť problém v úplnom začiatku.

Objavili sme, koľko obetí sa dokázalo spojiť a nájsť spoločnú reč. Rovnaký problém spojil niektoré dievčatá a ich rodiny, prípadne priateľov a v snahe ich ochrániť sa spoločne vydávali hľadať riešenia, pomoc. Koordinovali svoje trestné oznámenia a neváhali vyraziť a podať všetky podrobnosti, ktoré poznali. Sme veľmi radi, že našli silu a odhodlanie na protiútok.  Za celé roky fungovania HOAX.SK sme takéto nasadenie nenachádzali v mnohých kauzách vydierania na Pokeci, v zoznamkách, vylákaných tisíciek EUR od falošných partnerov na zoznamke a mnohých iných kauzách.

Zákazníci a osamelí jazdci

Pojem osamelý jazdec je obrazný. Ide o ľudí, ktorí si stiahnu materiál a vyzbrojení sa vydávajú na osamotený lov v čase, keď budú najmenej očakávaní a obete najmenej ostražité. Chceme upozorniť, že jednotlivci, ktorí si zaplatili vstup k fotografiám, nemajú právo a ani najmenšiu šancu sa spoliehať na fakt, že si prístup kúpili. Zakúpenie prístupu neznamená, že ide o oficiálne alebo legálne získaný prístup k nejakému obsahu a neoprávňuje materiály ďalej distribuovať. Na Slovensku žiaľ stále celé roky panuje názor, že ak ste si kúpili napálenú hru, stala sa legálna. Mať bločik s DKP, či potvrdenie o úhrade neznamená absolútne nič.

K tomu sa viaže aj nasledovných niekoľko upozorní na adresu zákazníkov, ktorí pokladajú fotografie a zaujímavé. Už z toho dôvodu, že niektorí kontaktovali dievčatá, oslovovali ich, hodnotili ich na základe fotografií, alebo žiadali ďalšie, možno usudzovať, že sa môže niekto objaviť. Aby sa tak nestalo, potom:

 1. Upozorňujeme, že dáta, ktoré si zákazník prezeral, alebo stiahol, obsahovali veľké množstvo snímok, ktoré spadajú do kategórie detská pornografia. Prezeraním (určitým spôsobom) a sťahovaním do počítača (vo všetkých chápaniach tohto výrazu) došlo k šíreniu detskej pornografie. Zákazník sa stal jej prechovávateľom.
 2. Údaje o zákazníkoch a úhradách sa na strane banky a ani na strane Paypal nedajú odstrániť. Zoznam zákazníkov tak je možné považovať za sprístupniteľný v prípade vypátrania pôvodcu tohto problému. Máme informácie o rodinách a priateľoch obetí, ktorí si zakúpili prístup z dôvodu uistenia sa, do akej miery má konkrétny človek narušené súkromie a proti čomu bojuje. V týchto prípadoch odporúčame tento fakt uviesť pri trestnom oznámení, alebo v rámci jeho doplnenia, aby bol takýto „zákazník“ vylúčený z možného ďalšieho vyšetrovania.
 3. Vyťahovanie snímkov a narábanie s nimi v budúcnosti bude mať za následok prilákanie pozornosti a nasmerovanie k Vám. Je potrebné si uvedomiť, že už tento balík pochádza z trestnej činnosti. Prilákanie pozornosti polície pre prípad ďalšieho vyšetrovania sa spája s kontrolou úložísk a počítača. Niečo, čo si neželá zrejme nikto. Použitím snímkov, alebo odhalenie faktu, že ste držiteľom snímkov v budúcnosti, či v minulosti, môže vyvolať neželanú reakciu obete -> orgánov činných v trestnom konaní. Tá môže plným právom upozorniť na vyšetrovanie tejto kauzy a materiál, ktorý z nej pochádza – objavený na novom mieste.
 4. Neodporúčame umiestňovať a zálohovať tento typ súborov na úložiskách. Voči takýmto krokom sa postupuje veľmi razantne a akákoľvek takáto činnosť je v konečnom dôsledku, a na to upozorňujeme, „ŠÍRENIE A DISTRIBÚCIA DETSKEJ PORNOGRAFIE“. V prípade, ak dáta neobsahujú fotografie mladších dievčat, naďalej zostáva platný fakt, že fotografie pochádzajú z trestnej činnosti a naďalej je akékoľvek šírenie materiálov (umiestnenie na úložisko znamená vytvorenie distribučného kanálu) trestné / postihnuteľné.
 5. Pokusy vydierať dievčatá a žiadať ďalšie fotografie, ktoré by sa mohli objaviť, sme dúfam eliminovali. Znamenalo by to mimoriadnu hlúposť. Útočník vydierač tak preukáže, že je vlastníkom a šíriteľom dát zo stránok, dopustí sa trestného činu vydierania a pozorný právnik si všimne ešte niekoľko veľmi zaujímavých prečinov.

Dúfame, že touto časťou článku sme dostatočne odradili kohokoľvek, kto by sa pokúšal poškodiť obete, zneužiť dáta na vlastné obohatenie, osoh, či zisk v akejkoľvek podobe.

Výzva verejnosti

Vyzývame verejnosť na neodsudzovanie obetí, ale odsúdenie samotného činu prieniku a poškodenia jednotlivých obetí. Vyzývame, aby menný zoznam mien nebol vzhľadom na obsah a vážnosť situácie zverejňovaný a ponechávaný ďalej spracúvaný nie len z dôvodov GDPR ale aj z dôvodov ochrany obetí, fotografie akokoľvek šírené, ponúkané, pozmeňované, preposielané a podobne. Akékoľvek preposlanie ďalej, hoci len jedinej snímky cez email, je už považované na šírenie a distribúciu pornografického materiálu. K tejto téme sa viac vyjadrujeme vyššie.

Verejnosť žiadame, aby poskytla v rámci možností pomoc a chápala podobné problémy, ako čoraz častejšie a vzhľadom na nástup moderných technológií oveľa pravdepodobnejšie. Chúlostivú fotografiu, fotografiu v plavkách, alebo viac odhalené snímky, má vo svojom počítači mnoho párov. O láske, túžbe, úrovni komunikácie, alebo len o riešení pre vzťahy na diaľku nebudeme a nechceme písať podrobnosti. Kto má možnosť byť v tesnej blízkosti s partnerom si nájde iné spôsoby a mnohí ostatní nájdu pochopenie. Veríme, že sa vzhľadom na rozsiahly počet obetí, veľkosť prípadu a tiež precíznosť s akou sa podarilo preniknúť do množstva účtov, sa bude verejnosť viac zaoberať ochranou svojich dát a zamedzením zopakovania podobných hrozieb.

NA ZÁVER – dôležitá informácia o dôvodoch tohto článku

Budeme veľmi neradi, pokiaľ niekto vezme tento článok ako zásah do vyšetrovania, alebo prezrádzania detailov. Detaily a priebeh vyšetrovania sme hlbšie nekomentovali a detaily nezverejnili. Aj preto, že ich nepoznáme. Nepozná ich nikto z obetí, pokiaľ sa aktívne nedožaduje informácií. Priebeh vyšetrovania je priebeh vyšetrovania a nejde o súpis každého kroku polície aj zo strategických dôvodov. V tejto chvíli dôverujeme polícií, že sa jej podarí zistiť viac.

Rovnako sme nezverejnili žiadne mená. Horšie dôvody, pre ktoré článok vydávame sú tie, na ktoré sa kašle z najvyšších miest. Slovensko neio je pripravené pre takéto prípady, ktorých bude pribúdať. Sami nestačíme na koordináciu pár obetí ročne, nie to ešte niekoľko stoviek. Na Slovensku neexistuje odborná pomoc, neexistuje psychologická pomoc, neexistuje usmernenie, prístup, ľudskosť, slušnosť (narážame na správanie niektorých príslušníkov v začiatkoch trestných oznámení), obete nemajú informácie. Sú zúfalé, márne hľadajú na internete detaily. Tí, čo neboli podať trestné oznámenie, 16 ročné dievčatá so strachom z následkov a ďalší, ktorých nechceme viac špecifikovať, sa nás pýtajú neustále, či poznáme nejaké novinky, udalosti vo veci, alebo postup. Tento postup je nám neznámy. Jedinou novinkou je pre nás zrušenie dotyčných stránok.

Upozorňujeme, že reagujeme na zúfalé prosby o pomoc. Nepoškodzujeme prácu polície, no zároveň nahrádzame už niekoľko rokov činnosť, ktoré by mal zastávať štát a úrady. Príkladom je len nedávne vyhlásenie hygieny, v ktorom upozorňuje na škodlivú kozmetiku PERLE BLEUE. Prvé takéto vyjadrenie, ku ktorému sme sa dostali a ešte k tomu na kozmetiku, ktorá sa šírila po internete v šialených množstvách v roku 2017. Mnoho prípravkov, na ktoré upozorňujeme, javov a udalostí na internete, si úrady nevšímajú doteraz.

Každý návštevník si mohol všimnúť žiadosť a prosbu adresovanú všetkým, na stránke HOAX.SK. Naozaj nevládzeme. HOAX.SK nefinancuje nikto veľký, len súkromné osoby, s hostingom nám pomáha opäť súkromná osoba a s množstvom práce ohľadom zálohovania podvodných stránok a zbierania dôkazov si niekedy sami nevieme rady. Budeme však radi, ak o všetkých problémoch, ktoré sa vás na internete týkajú, dáte vedieť nám aj polícií, informujete médiá a nezostanete ticho. Čím viac detailov a snímok poznáte, tým uľahčíte prácu ďalším osloveným miestam.

Článok sme pripravili vzhľadom na niekoľko prosieb a žiadostí zo strany poškodených a rodinných príslušníkov. Prosíme, aby nás kontaktoval každý, koho sa obsah článku dotýka, poškodzuje ho, alebo sa ohradzuje voči niektorej časti. Ďakujeme za dôveru a šírenie tohto článku, ako aj iných káuz, na ktoré ako jediný bez pomoci kompetentných upozorňujeme.  

inzercia:

Aké máte z článku a témy pocity?

Rozčúlený
0
Šťastný
0
Milujem to
0
Nie som si istý
0
Hlúposť
0
Šéfredaktor portálu HOAX.SK a jeho súčasť od roku 2012. Nadšenec Hviezdnych vojen, cyklistiky, streľby, potápania, ale aj bezpečného pohybu v online priestore. Bývalý učiteľ informatiky, v súčasnosti vyhľadávač problémov a autor viacerých tém o internetovej bezpečnosti.

  Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:

  Viac v rubrike:Internetové podvody

  2 Comments

  1. Dufam ze toho sviniara chytia. Bezduchá mizerná prašivá existencia, chudák v jednej osobe, ymleté hovado, ktoré nehľadí na osudy ľudí, ktorým ničí život. potrebuje ukojiť svoju deviantnú debilnú pachtivú chuť, cítiť moc vo svojioch rukách nad niekoho životom. Nehľadí na to, koľko ľudí sa zabije zo zufalstva, kolko z nich bude mat zniceny zivot alebo kolko z dievcat nezmaturuje len preto ze su psychicky na dne. Stránky skončili, tá špina na topánke, ktorá ich spustila a cítil sa ako hrdina, skončil. verím, že skončil navždy a už nikdy nespustí žiadne podobný web. Internet je možno silná zbraň, ale nedá sa urobiť čokoľvek bez toho, ay si to vždy niekto nevšimol. Úchylák s mentálnym narušením ktorý mal doteraz problém sa vžiť do následkov svojej práce by mohol pocítiť čo je to odplata.- Dúfam, že každá jedna obeť bola na políciu, len nech sa mu priráta celková škoda – počet obetí, rozsah škody.

   Tá zberba, ako píšem, špina na topánke, s významom ako chriak niekde na asfaltovom chodníku, ktorý sa pri slnku vyparí a zostane len mastná stopa, tak tá, presnejšie ten úchylák a strašný morový hrdina nie je vôbec hrdinom. O mentálnom narušení nemôžeme pochybovať. Nikto s rozumom nespraví niečo také ľuďom. Dokonca blízkym z rovnakého štátu, či mesta. O mentálnom narušení nemôžeme pochybovať aj preto, že tento pacient pýtal od iných peniaze. Zisk bol prednejší, ako život jeho obetí. A že to nebol žiaden profesionál svedčí fakt, že uvádzal všetko pod nejakým menom. Áno, to meno bolo vymyslené, no len tým vyrobil o jedného poškodeného navyše, odviedol na krátko pozornosť a opäť ju vrátil k sebe samotnému. Zbytočne.

  2. Asi vás počúvli, lebo nikde sa to už nezobrazuje. som zvedavý aký hyenár sa objaví a začne s tým obchodovať. potom o osobne vypátram a bude mať čo robiť, aby si pozbieral zuby zo zeme. a bude mi jedno či je to napadnutie. ktokoľvek to bude. korba či lúzer z pod mamkinej sukne, nebudem sám čo mu pjde po krku. tomu prv=mu, aj komukoľvek ďalšiemu v poradí.

  Komentáre sú ukončené