HOAX: Šľachtenie zvierat a rastlín je vraj genetické hranie sa na Boha

HOAX: Šľachtenie zvierat a rastlín je vraj genetické hranie sa na Boha
5 (100%) 2 hlas[ov]

Hoax, ktorý sa šíri najmä vďaka iniciatíve jednotlivcov, konšpiračných portálov a rôznych pochybných miest spomína šľachtenie zvierat ako tému klonovania, modifikácie DNA kódu a nebezpečného hrania sa na Boha. Cítime však potrebu upozorniť, že tieto tvrdenia nie sú správne, hrajú sa so slovíčkami, vytvárajú na základe jednej možnej skutočnosti viacero neprávd a poplašných správ, varovaní, či vytvárajú varovania na neexistujúce hrozby.

DNA, genetika a šľachtenie

Nasledovný názor nie je zamietnutím možných reálnych zásahov genetiky. Článok ale upozorňuje, že šľachtenie zvierat je niečo, čomu stále mnohí nerozumejú a preto je nutné upozorniť na zásadné fakty. Článok je upozornením na fakty, ktoré pletú ľudí a vedú vodu na mlyn nezmyselným konšpiráciám a hlúpostiam šíreným na internete.

Šľachtený je aj človek

Aby sme chápali, čo je to šľachtený druh, je nutné ho chápať, ako druh, ktorý sa postupne vylepšuje oproti predkom. Ide už totiž o oblasť blízku evolúcii, bez vplyvu vonkajšieho sveta. Vonkajší svet ovplyvňuje vývoj každého druhu a vylepšuje ho počas jeho života. Evolúcia je svojim spôsobom niečo iné, no zapríčiňuje, že s postupným vývojom okolitého sveta vyvíjame aj seba, zlepšujeme jeho schopnosti. Šľachtíme sami seba a vytvárame sa lepším. Následne dochádza ku genetickému šľachteniu, keď človek vyhľadáva takého partnera, ktorý sa mu páči. Pripadá mu krásny a je z podobných kruhov. Bohatý si vyberie väčšinou rovnako zabezpečeného človeka, šľachta šľachtu, už od dávna. Bolo tak zaručené, že ide o človeka, ktorý mal dostatok, netrpel chorobami, nedostatkom. Najvýraznejšie to bolo za stredoveku. Tí čo mali dostatok sa miešali s tými, čo nemali dostatok a mali nedostatky, len v rozprávkach a len výnimočne. Nakoniec aj to slovo “šľachta” súvisí len s tým, že dochádzalo k “šľachteniu“, čiže prísnemu sledovaniu, kto sa s kým pári len preto, aby mohol byť výsledok ten najlepší. Odporcom a konšpirátorom totiž chýbajú hoci len základné vedomosti o etymológii – pôvode a pozadia slov a tento význam si nevšimli.

Šľachtené je všetko

V skutočnosti je však šľachtené všetko. Šľachtená je kukurica z malej byľky, rajčiny, papriky, a mnoho iného a autormi tohto šľachtiteľského umenia boli podľa nás primitívni Indiáni pred 1000 a viac rokmi. Je teda mylné, ak považujú niektorí jednotlivci šľachtenie na nebezpečné hranie sa na Boha, manipuláciu s DNA rastlín a zvierat. Človek oddávna šľachtí, aby prežil. Kone sú dávno vyšľachtené, skôr, než objavili prvý mikroskop. Prvotné šľachtenie začalo už vtedy, keď rodičov skrotili v divej prírode a už mláďa sa narodilo v zajatí. Vtedy došlo k zásadnému kroku šľachtiteľského procesu a môže sa začať ďalší. Aj sliepky boli pôvodne plaché lesné vtáky z pralesov z Thajska a dnes hydinu tohto druhu poznáme na celom svete. Vyberali sme si jedince s dobrými vlastnosťami, len s nimi tvorili potomstvo a toto potomstvo ďalej množili len medzi tými najlepšími s najlepšími z inej vetvy, nech nie sú súrodencami. To isté u oviec, šľachtili sme ich tak, aby získavali čo najviac vlny. Iné druhy sme šľachtili tak, že sme vyberali dobre živených rodičov s dobrou svalovinou, ktoré budú mať skôr rovnako stavané, ak nie lepšie, potomstvo. Presne takto sa docieli výsledok, ktorý nazývame šľachtením. Aj rodičia šľachtia deti, ak sa snažia vyberať partnera, pre čo najlepší výsledok.

Ak dnes zasahuje do šľachtenia genetika, je to preto, že chce skrátiť dlhé čakanie a docieliť istejší výsledok. Nehodnotíme tento druh genetického inžinierstva a ani ho nespomíname. Vyvraciame ale nepravdy o šľachtení samotnom. Je pravda, že šľachtené v rámci stále tej istej skupiny môže postupne strácať schopnosť obranyschopnosti, ak do genetického kódu neprichádza nový kód. Je to tak napríklad pri čistokrvných druhov zvierat. Nebezpečné však stále zostáva, ak akékoľvek šľachtenie nerozumieme ako proces fungujúci tisíce rokov a viac, ale mylne ako cieľ terajších silných firiem a komercie. S takýmito závermi funguje len redakcia jedného magazínu na Slovensku a trojmenný pán, ktorého názory sú však často, alebo väčšinou žiaľ podľa relevantných odborníkov mylné.

Mohlo by vás zaujímať aj nasledovné:


-->